Akty prawne

Ogłoszono przez Waldemar Bzura

zmieniająca Uchwałę Nr 36/529/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Mazurskiego Parku Krajobrazowego zmienionej Uchwałą Nr 60/666/15/V Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr 2/14/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2016 r.

Numer aktu: 50/838/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: